Längd:
18 min
Språk:
Svenska
Festivaler & Priser:

Credit:

Övrig information:

Information

Om man inte gör något… (1999)

Beskrivning

Vad ska man göra för att förhindra mobbning? Mobbning är våld med systematisk upprepning. Den mobbade upplever skam och ger ofta sig själv skulden. Björn Lindell, beteendevetare, och Heléne Ahlqvist, föreläsare som själv blivit mobbad, berättar om orsaker till mobbning och vad vi kan göra för att förhindra det. Bägge är överens om att alla måste ta större ansvar och gripa in vid tidiga störningar och mobbningstendenser. Som förälder är det viktigt att inte ge sig, utan gå vidare, om man har ett barn som är mobbat. Skolan är en arbetsplats där det inte får förekomma våld eller mobbning – det står i lagen. Om man inte gör något ger det skador för livet – ett för högt pris.

Filmer