Längd:
33 min
Språk:
Svenska
Festivaler & Priser:

Credit:

Övrig information:

Information

Under ytan (1997)

Beskrivning

Om drogproblem hos andra generationens invandrare. Vad är orsaken till att så många andra generationens invandrare missbrukar droger? Finns det gemensamma faktorer? Har graden av integration någon betydelse och spelar en blandad kulturell bakgrund någon roll? Problemet är komplext och frågorna många. I filmen får experter och ungdomar från denna grupp komma till tals.

Filmer