Längd:
15 min
Språk:
Svenska
Festivaler & Priser:

Credit:

Övrig information:

Information

En dörr till en annan värld (1994)

Beskrivning

En svensk adoptivfamilj och deras barn. Filmen vill ge oss en bild av adoptivföräldrars känslor och frågor vid en adoption och deras förhållande till landet varifrån deras barn kommer. Vi får möta en svensk adoptivfamilj och deras två barn från Colombia . I Sverige finns mer än 35 000 utlandsfödda adoptivbarn. Unikt för dessa barn att de ser utländska ut, medan deras uppväxt i en svensk familj gör att de känner sig svenska. Tack vare sitt eget ursprung har de dock en “dörr till en annan värld”, sitt eget land. Filmen handlar en svensk adoptivfamilj och deras två barn, 5 och 8 år. Barnen kommer från Colombia. Filmen ger en bild av adoptivföräldrars känslor och frågor vid en adoption. Intervjuer även med barnen.

Filmer